Hopp til innhold

Blogg

Politikk og debatter på tv og i aviser kan være vanskelige å følge med på. Det krever ofte at du vet en del om politikk fra før.

Hva er det regjeringen gjør og hva er Stortingets oppgaver? Hva står partiene egentlig for? Sentrale spørsmål om oljepolitikk, norsk økonomi, velferdsstat og EØS-avtalen tar politikerne for gitt at seerne kjenner god til fra før. Det gjør vi ikke alltid.

Er du interessert i politikk eller bare har lyst til å sette deg inn i det, bør du altså gå grundigere til verks. Det skrives utrolig mye om politikk, så spørsmålet er hvor du egentlig skal begynne. Nedenfor gir vi deg noen innspill.

 

Lærebøker om politikk

Mange som skriver om politikk har en agenda. Det betyr at de fremmer et spesielt politisk syn på bekostning av andre. Lærebøker i politikk for videregående skole eller høyere utdanning, skal imidlertid ha til formål å gi en upartisk og pedagogisk framstilling. Det kan derfor være lurt å begynne her, selv om du verken er student eller elev.

Av læreverk i politikk for videregående skole, kan vi nevne Politikk og makt, utgitt av Cappelen Damm forlag. Den har en enkel tematisk oppbygging i 30 kapitler. De ulike temaene er levendegjort med eksempler fra konkrete politiske saker. Alle grunnleggende politiske begreper får sine forklaringer. Boka har sin egen nettside hvor du blant annet kan høre opplesninger av kapitlene.

Vil du gå grundigere til verks, kan du se på pensumlista til studiet i statsvitenskap. Jan Erik Grindheim med flere står bak boka «Norsk politikk». Dette er en mye mer kompakt framstilling for de som ønsker å gå i dybden.

 

Politiske memoarer eller biografier

En spennende innfallsvinkel til politikkens verden er de bøkene politikerne selv skriver. Der åpner de dørene og lar oss se hva foregår bak lukkede dører. De beskriver sine reaksjoner når det stormer som verst. Det er ofte ting de ikke går ut med i kampens hete.

I tillegg til dette vil de selvfølgelig komme inn på hjertesakene sine. De vil gi deg god bakgrunnskunnskap i disse emnene, gjerne formidlet med personlig engasjement. Ha bare i bakhodet at det er deres versjon du får. Det kan hende det er viktige punkter de utelater. For å få et bredt bilde av en sak, er anbefales det å lese flere politikeres framstilling for å sammenlikne.

Blant de mest interessante er selvfølgelig de bøkene tidligere statsministere skriver. Større autoriteter på norsk politikk finnes vel knapt. Men også disse har et behov for å rettferdiggjøre seg eller skryte av sine bragder.

Større krav til objektivitet er det i politikerbiografiene som blir skrevet av andre enn politikerne selv. De kommer som regel god stund etterpå og setter et historisk lys over begivenhetene. Hans Olav Lahlum har for eksempel skrevet om de avdøde arbeiderpartipolitikere Oscar Torp og Haakon Lie.

 

Politikk i skjønnlitteraturen

Vi kan lære mye også om politiske spørsmål ved å lese god skjønnlitteratur. De går ikke så konkret inn på styringsstrukturene som lærebøkene, men benytter seg mer av samfunnskritikk. De kan kritisere det politiske systemet elle tendenser i tiden. Satire er et egnet virkemiddel som ofte benyttes.

Klassikerne på området er George Orwells romaner «1984» og «Kamerat Napoleon» (Animal Farm). Her beskriver han følgene av totalitære styresett som nazisme og kommunisme gjennom henholdsvis en framtidsdystopi og en dyrefabel.

Blant aktuelle norske forfattere er det ikke fullt så vanlig å gå inn på rene politiske emner. Klima eller miljøspørsmål er imidlertid noe det skrives en del om, blant annet i Maja Lundes «Bienes historie». I sin siste bok «Berge» forteller Jan Kjærstad om en myrdet arbeiderpartipolitiker, hvor det også er referanser til begivenhetene 22. juli 2011.

 

Forslag til videre lesning

Foruten bøkene det henvises til over, kan du lese dybdeartikler om temaet bøker og politikk på denne nettsiden.

Lykke til med videre studier og politisk engasjement!

Høyre er den største utfordreren til Arbeiderpartiet. Høyre er et borgerlig politisk parti, som har konservative grunnholdninger til hvordan samfunnet skal styres. Partiet er et av de eldste partiene i Norge, da det ble skiftet for over 130 år siden.

Selv om partiet står for personlig frihet gjennom eiendomsrett og folkestyre, er det mange som mener partiet kun verner om de aller rikeste verdier. Dette vises blant annet på deres satsing på den private sektoren, med åpen markedsøkonomi. Det vil si at man oppfordrer til økt næringsutvikling gjennom å legge til rette for det. Det er blant annet ting som skatte –og avgiftsreduksjon, samarbeid utad og en ganske løs styringsform.

 

Historiske Høyre

Kanskje man kan si at Høyre var en slags reaksjon mot det adelige og monarkiske styresettet som hadde regjert uten motstand i hundrevis av år. Og utrolig nok utviklet partiet seg ut fra en gren av Venstre, som en slags utbrytergruppe av en ellers opposisjonell gruppe venstrepolitikere. Da Venstre var for løsrivelse, var Høyre mer interessert i å bevare unionsfreden. Stang-slekten var allerede sterkt inne i politikken med Emil Stang som formann og Cristian Selmer som kommende statsminister. Høyre hadde et tett forhold til kristelige foreninger og organisasjoner som står på arbeidernes side i konflikter.

 

Høyre i moderne tid

Periodene der enten Høyre eller Arbeiderpartiet har sittet i regjering, har avløst hverandre fra tid til annen. Det er gjerne store og viktige saker som har gjort at den ene har måttet tre ned fra tronen og overlate den til den andre. Kings Bay-saken var en slik sak, der mange arbeidere mistet livet i en gruveulykke på Svalbard.

Høyrebølgen fortsatte på 80-tallet, med et sterkt valg i 1981 (over 31% oppslutning) og en sterk høyre-vind i hele Europa. Margareth Thatcher ledet Toryene, det konservative partiet, som fremmet desentralisering, økte midler til privatisering ved skattelettelser og generelt lavt offentlig forbruk. I denne perioden oppstod uttrykk som New Public Management, en slags reform som skulle kutte forbruket i offentlig sektor. Med dette benyttet de metoder som anses som typisk mikroøkonomiske, og i Norge har vi sett denne utviklingen helt fram til i dag.  Et ankepunkt ved dette var den Anser klienter som produkter i offentlige tjenester, og svekkede makten til fagforeningene, selve grunnpilaren for rettferdige arbeidsforhold. Høyre har gjennom tidene fått sterk kritikk nettopp for dette.

 

Høyre i dag

I dag styres landet av en mindretallsregjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. De samarbeider med Kristelig Folkeparti. Som statsminister utøver Erna Solberg stor respekt, som styrer landet med stødig hånd. Kulinarisk Forum. Det til tross for at man ser en endring til mer sentralisert makt, sammenslåing av fylker og kommuner og økt offentlig kontroll.

I dag står Høyre for et demokrati styrt parlamentarisk som fremmer nyskapning i næringslivet gjennom lave skatter og avgifter, forskning, skolereformer, effektivisering av forsvaret og økt satsing på omsorg. Dette skal gjøres gjennom å fokusere først og fremst på disse kjerneoppgavene. Høyre har også et ungdomsparti Unge Høyre, som har fanesaker som arbeid, skole, helse og en bærekraftig framtid.