Hopp til innhold

Arbeiderpartiet – AP

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Partiet ble stiftet i 1887. AP er et sosialdemokratisk parti.

Arbeiderpartiet Ap - politikk og sakerOm Arbeiderpartiet

I 1887 ble DNA, Det norske Arbeiderparti, stiftet. Man kan godt si at Arbeiderpartiet (Ap) er partiet som tar arbeideres kamp for rettferdige vilkår. Fagforening er et av virkemidlene.

Arbeiderpartiet er det største partiet i Norge, og det som har sittet lengst i regjering. To fanesaker for Ap er velferd og sosial likhet gjennom offentlige støttede tjenester, slik som skole, helsetjenester, pensjon også videre. 1.mai har blitt arbeiderbevegelsens egen dag, og er i dag en som alle har fri på for å feire hva de har fått til.

Med bedre velferd gjennom handel og eksport har saker som generelle velferdsordninger og sosial likhet vært viktige saker for Arbeiderpartiet. Ap storhetstid varte fra 1935-65, både under andre verdenskrig og oppbygningen av nasjonen etter krigen, med navn som Johan Nygaardsvold, Einar Gerhardsen, John Lyng og Trygve Bratteli.

Ap har i senere tid vært i opposisjon, og regnes som et sosialdemokratisk parti som setter de enkelte individ i fokus.

Arbeiderpartiet sin politikk

Som et sosialistisk parti støtter Arbeiderpartiet likhet og rettferdighet for landets innbyggere.

Det handler om arbeid til alle, likestilling blant kvinner og menn, like arbeidsforhold, lover ved urettmessig permittering eller oppsigelser også videre. Mye av politikken dreier seg derfor rundt arbeid og retten til lønnet arbeid. Man kan blant annet takke Ap for stemmerett for både kvinner og menn, fagforeningene og en rekke andre ting knyttet til arbeidslivet.

Ap kjennetegnes historisk sett med å være i opposisjon til Høyre, ha sterkt påvirkning på Norges avgjørelse om å stå utenfor EU, og være partiet med den første kvinnelige statsministeren, Gro Harlem Brundtland.

Det appellerer lett til folk i middelklassen, at Arbeiderpartiet står i fronten for arbeidsforhold, men også helse, skole og klima. Dette er de flinke til å markedsføre som ”det norske hus” og ”alle skal med”. Dette er sosialistiske trekk som er viktige for de fleste i Norge. Enkelte mener kanskje at det blir for mye prat og for lite fokus på gjennomføringsevne, selv om sakene til Ap skal gagne flest mulig.

Arbeiderpartiets viktigste saker

Det er ingen tvil om at arbeid er den viktigste saken for Arbeiderpartiet. Men for å få gjennom en bred sysselsetting, er det viktig å ha kontinuerlig fokus på kunnskap og helse.

Dette er to ting som er viktig for å skape en høy sysselsetting over tid. Likevel var det i Ap siste regjeringsperiode færre sysselsatte enn det er i dag. Regulert for innvandring og flere eldre i dag enn før, var likevel prosentandelen høyere enn i dag.

De tette båndene til fagforeningene er kanskje Ap sin største fanesak, og de føler i dag at de båndene er i ferd med å svekkes, som resultat av en høyrevendt politikk som er ført de siste årene. Det gir seg resultat i dårligere arbeidsforhold, mindre fasttidsansettelser, sosial dumping og urettferdige forhold. Det fører videre til skjevfordeling. Som igjen fører til svekket kjøpekraft og ustabile forhold. Ap mener at det er den svekket arbeidsmiljøloven som har skylden for dette.

Ved å reversere disse trendene mener Ap at Norge igjen kan komme inn på en stø kurs, som sikrer en stabil fremtid for mennesker nå og senere.

Her finner du Arbeiderpartiet sine hjemmesider.

Ønsker du å lære mer om politikk?

Vi har skrevet noen artikler om norsk poltitikk, som du kan lese mer om på politikkbloggen vår.