Hopp til innhold

Høyre gjennom tiden

Høyre er den største utfordreren til Arbeiderpartiet. Høyre er et borgerlig politisk parti, som har konservative grunnholdninger til hvordan samfunnet skal styres. Partiet er et av de eldste partiene i Norge, da det ble skiftet for over 130 år siden.

Selv om partiet står for personlig frihet gjennom eiendomsrett og folkestyre, er det mange som mener partiet kun verner om de aller rikeste verdier. Dette vises blant annet på deres satsing på den private sektoren, med åpen markedsøkonomi. Det vil si at man oppfordrer til økt næringsutvikling gjennom å legge til rette for det. Det er blant annet ting som skatte –og avgiftsreduksjon, samarbeid utad og en ganske løs styringsform.

 

Historiske Høyre

Kanskje man kan si at Høyre var en slags reaksjon mot det adelige og monarkiske styresettet som hadde regjert uten motstand i hundrevis av år. Og utrolig nok utviklet partiet seg ut fra en gren av Venstre, som en slags utbrytergruppe av en ellers opposisjonell gruppe venstrepolitikere. Da Venstre var for løsrivelse, var Høyre mer interessert i å bevare unionsfreden. Stang-slekten var allerede sterkt inne i politikken med Emil Stang som formann og Cristian Selmer som kommende statsminister. Høyre hadde et tett forhold til kristelige foreninger og organisasjoner som står på arbeidernes side i konflikter.

 

Høyre i moderne tid

Periodene der enten Høyre eller Arbeiderpartiet har sittet i regjering, har avløst hverandre fra tid til annen. Det er gjerne store og viktige saker som har gjort at den ene har måttet tre ned fra tronen og overlate den til den andre. Kings Bay-saken var en slik sak, der mange arbeidere mistet livet i en gruveulykke på Svalbard.

Høyrebølgen fortsatte på 80-tallet, med et sterkt valg i 1981 (over 31% oppslutning) og en sterk høyre-vind i hele Europa. Margareth Thatcher ledet Toryene, det konservative partiet, som fremmet desentralisering, økte midler til privatisering ved skattelettelser og generelt lavt offentlig forbruk. I denne perioden oppstod uttrykk som New Public Management, en slags reform som skulle kutte forbruket i offentlig sektor. Med dette benyttet de metoder som anses som typisk mikroøkonomiske, og i Norge har vi sett denne utviklingen helt fram til i dag.  Et ankepunkt ved dette var den Anser klienter som produkter i offentlige tjenester, og svekkede makten til fagforeningene, selve grunnpilaren for rettferdige arbeidsforhold. Høyre har gjennom tidene fått sterk kritikk nettopp for dette.

 

Høyre i dag

I dag styres landet av en mindretallsregjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. De samarbeider med Kristelig Folkeparti. Som statsminister utøver Erna Solberg stor respekt, som styrer landet med stødig hånd. Kulinarisk Forum. Det til tross for at man ser en endring til mer sentralisert makt, sammenslåing av fylker og kommuner og økt offentlig kontroll.

I dag står Høyre for et demokrati styrt parlamentarisk som fremmer nyskapning i næringslivet gjennom lave skatter og avgifter, forskning, skolereformer, effektivisering av forsvaret og økt satsing på omsorg. Dette skal gjøres gjennom å fokusere først og fremst på disse kjerneoppgavene. Høyre har også et ungdomsparti Unge Høyre, som har fanesaker som arbeid, skole, helse og en bærekraftig framtid.