Hopp til innhold

Fremskrittspartiet – Frp

Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti som arbeider for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Partiet ble stiftet i 1973.

Fremskrittspartiet FrP - politikk og sakerOm Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet (Frp) er et populistisk konservativt parti som er blant de yngste i sin politiske retning. Frp har i mange år derfor hvert et alternativ til de som ikke finner seg til rette verken i Høyre eller Arbeiderpartiet.

Partiet er viden kjent for sin innstilling til innvandring, en kritikk som er vanskelig å si er berettiget da Frp ikke før den siste perioden har fått satt sitt preg på en regjering. Partiet ble stiftet i 1973 av Anders Lange under navnet ALP, Anders Langes Parti. De hadde fokus på skattepolitikk og lite sentral styring, selv om makta skulle sitte i de største byene.

Frp har hatt flere sterke personligheter, men Carl. I Hagen er kanskje den som definerer partiet best, som formann og leder fra 1978-2006. Personligheter som Sylvi Listhaug og Siv Jensen (parlamentarisk leder) har i dag stor makt, men ikke uten motstand. Både asyl -og innvandringspolitikk har toppet seg opp med blant annet uverdig behandling av syriske flyktninger som måtte sykle inn til landet over grensen fra Russland i titalls minusgrader, og utsendelse av asylbarn.

Bortsett fra den strenge asylpolitikken, er det vanskelig å befeste Fremskrittspartiet til et politisk ståsted, men sier selv de ønsker sterkt reduserte skatter og avgifter for arbeiderne og generelt stor aktivitet i den private sektor. Partiet ønsker å fremstå som et parti som fremhever de Norske verdier gjennom frihet for individet, kristent livssyn eller humanetisk forståelse.

Fremskrittspartiet sin politikk

Det er nokså vanskelig å plassere Fremskrittspartiet da det er en blanding mellom liberalistisk og konservativt.

De regner seg selv som et parti som følger den norske grunnloven gjennom nasjonale verdier og fokus på sosial velferd. Men utad får de mest oppmerksomhet for den relativt strenge og nøkterne innvandringspolitikken. Fremskrittspartiet er vel kanskje mer et parti som setter spørsmål ved innvandringspolitikken som er ført gjennom titalls år, uten noe konkret tiltak. Dermed mener mange de er et høyrepopulistisk parti i likhet med mange lignende parti i Europa.

Fremskrittspartiet sammenlignes med mange høyrekonservative parti i Europa, der protester mot stadig økt innvandring og færre ledige jobber anses som en konspirasjon mot det vestlige samfunnet. Frankrikes Le Pen var leder for ”Front nationale”, og Sverige har ”Sverigedemokratarne” og Danmark ”Dansk Folkeparti”. Det er svært vanskelig å si om disse partiene har mye til felles, da alle har ulik bakgrunn og drives under ulike forhold. På grunn av slik sammenligning blir partiets forhold til media og partimotstandere vanskelig, da de andre sakene deres får mindre oppmerksomhet.

Fremskrittspartiets viktigste saker

Fremskrittspartiet sitt valgprogram inneholder fire grunnprinsipper:

  • Individuell styringsrett
  • Personvern
  • Eiendomsretten
  • Åpen markedsøkonomi

Mye av det bunner ut i mer bruk av oppsparte midler fra oljevirksomheten, til infrastruktur, skolegang, helse samt å bygge nye arbeidsplasser ettersom samfunnet endrer seg raskt og usikkert.

I partiprogrammet kommer det fram at de vil satse på verdens beste skole, et fleksibelt arbeidsliv, raskt utbedret infrastruktur, en ansvarlig innvandringspolitikk og frihet gjennom ansvar for alle individer.

I motsetning til mange andre parti, også de som de sitter i regjering med, ønsker Frp en styrking av forsvaret. Det innebærer kjøp av militært utstyr og salg av våpen til allierte.

Her finner du Fremskritspartiet sine hjemmesider.

Ønsker du å lære mer om politikk?

Vi har skrevet noen artikler om norsk poltitikk, som du kan lese mer om på politikkbloggen vår.