Hopp til innhold

Høyre – H

Høyre er et tradisjonelt konservativt politisk parti dannet i 1884. Partiet er medlem av Den internasjonale demokratiske union.

Høyre - politikk og sakerOm Høyre

Partiet Høyre (H) er et av landets eldste parti, et parti som den gang stod for borgerskapets eksistens med forvaltning av våre ressurser som fanesak, i en tid der Norge og Sverige var i union med hverandre.

I dag er partiet et konservativt sentrum-høyre parti, som setter personlig frihet og folkesuverenitet som viktige saker. Dette skal skapes gjennom et åpent marked og lite innblanding.

Høyre sitter i dag med regjeringsmakten i en mindretallsregjering med FrP og Venstre, med Erna Solberg som partileder og statsminister. Statsministeren og 9 av statsrådene tilhører Høyre. Høyre sammenlignes med en blå bølge som feier over landet, og har i mange andre land også lignende partier på denne blå flanken av den politiske aksen.

Høyres ideologiske grunnlag

Høyre er fast bestemt på å føre en konservativ fremskrittspolitikk, som er fundamentert på kristent livssyn, kombinert med folkestyret og rettstaten.

Målet med denne politikken er å sikre individets frihet gjennom ansvar, stemmerett og eiendomsrett, men også for å skape internasjonalt samarbeid gjennom handel og avtaler. Denne nærmest liberale konservativismen følger en tradisjon startet av Edmund Burke, en britisk filosof og politiker på 1700-tallet. Ideologien fremmer konstitusjonelle rammer i et parlamentarisk demokrati, som innebærer:

  • Makten gis av Stortinget
  • Klare politiske rammer
  • Avgang ved mistillit

Høyres verdigrunnlag omfatter blant annet næringsfrihet, som betyr lav offentlig innvirkning, skatteletter til private initiativ og et sterkt internasjonalt samarbeid.

Høyres viktigste politiske saker

Høyre har en rekke saker de ønsker å få gjennomslag for mens de sitter i regjering. De har den konstitusjonelle makten til å gjøre endringer, selv om de skal bli enige med sine regjeringsfeller i sakene.

De fire satsningsområdene er:

  • Sysselsetting
  • Kunnskapsløft
  • Raskere behandling av syke
  • Beredskap og sterkt forsvar

Høyre vil skape disse jobbene innenfor teknologi og forskning, spesielt på grunn av nedgangen i oljesektoren. Dette skal gjøres gjennom å effektivisere behandlingen av sakene og redusere byråkratiet. Forskning på og implementering av ny teknologi skal også få flere unge ut i arbeid. Det betyr også en omlegging av NAV.

Høyre vil løfte skolesatsingen slik at man sikrer en fremtidig velferd. Det handler om kunnskap og bedre forhold. Det betyr også at unger som sliter i skolen vil bli sett og at flere skal gjennomføre høyere utdanning. Tiltak som økt studiestøtte skal bidra til dette. Det er viktig å fremme forskning på alle områder for å øke kompetansen i den norsk skole, men også for å skape et konkurransedyktig næringsliv.

Velferdsmodellen skal sørge for å ta fra de mange og gi til de mest trengende. Helsetjenesten skal bli mer standardisert slik at raskere behandling blir resultatet. Ved å legge fokus på folkehelsen vil man ikke bare spare midler, men folk flest vil få økt livskvalitet. Primærhelsetjenesten skal bedres for å nå fram til pasientene raskere og i en tidlig sykdomsfase.

Det viktigste området Høyre satser på er forsvaret vårt. Høy beredskap og moderen maskineri skal gjøre oss motstandsdyktige. Det handler om forsterking og fornying. Det handler også om å delta internasjonalt og møte de kravene som stilles utenriks. Nordområdene er et satsningsområde, både for Norges deltakelse i handel og næringsutvikling, men også vise vår suverenitet ovenfor andre land, i et generelt sikkerhetspolitisk spenningsområde.

Her finner du Høyre sine nettsider.

Ønsker du å lære mer om politikk?

Vi har skrevet noen artikler om norsk poltitikk, som du kan lese mer om på politikkbloggen vår.