Hopp til innhold

Senterpartiet – SP

Senterpartiet blir først og fremst regnet som en bonde- og fiskeribevegelse. Partiet ble først stiftet under navnet Bondepartiet i 1920.

Senterpartiet - politikk og sakerOm Senterpartiet

Senterpartiet (Sp) er et politisk parti som ble stiftet i 1920, men med navnet Bondepartiet.

Senterpartiet er opprinnelig et parti for bønder og fiskere, altså en samling av medlemmer som var opptatt av rettighetene for primærnæringene i en tid da den andre industrielle revolusjonen gjorde krav på mer og mer. I likhet med Arbeiderpartiet var de et sterkt klasseparti.

Gjennom tiden har partiet hatt stor makt og sterke personligheter som Per Borten som statsminister og har sittet med regjeringsmakt alene to ganger og i mindretallsregjeringer i 8 perioder. I dag er det Trygve Slagsvold Vedum som er partiets leder etter Liv Signe Navarseter og Åslaug Haga. Det er Marit Arnstad som er parlamentarisk leder.

Senterpartiet sin ideologi

Som parti i dag er Sp lokalisert i sentrum på den politiske aksen, med en fremhevet ”tro på hele Norge”.

Selv om de ikke står for en egen politisk ideologi, er det omfordeling og spredning av makt som er viktige mål. Det betyr igjen at de satser på subsidier til primærnæringer, eiendomsrett samt både kristne og humanetiske verdier. Sp er motstander av økonomisk markedskrefter, og dermed også EU og EØS. Men de har som mål å skape likestilling mellom grupperinger, som også innebærer bosetning av distriktene gjennom insentiver.

Som fokus har også Sp mål om å bygge samfunnet nedenfra for å skape et samfunn med selvstendige individer som tar ansvar. Det betyr ikke bare for seg selv, men også for de andre i fellesskapet og ikke minst dyra og naturen. Med dette vil Senterpartiet være nær folk, skape norsk mat som er bærekraftig og trygg, slik at vi ikke selger naturressursene våre til utenlandske konkurrenter. Senterpartiet mener jorden er arven vår, og at den må forvaltes riktig. Et slikt ansvar skaper en rettferdig fordeling som består av engasjerte mennesker. Fred er også en fanesak for Senterpartiet, som drar politikken mot diplomati og konfliktløsning mellom grupperinger og nasjoner.

Viktige saker for Senterpartiet

Senterpartiet har definert 10 grunner for å stemme. Disse er alle saker de setter veldig høyt. Mange av dem henger sammen. For eksempel nei til sentralisering hvor de mener at man også skal satse på distriktene i samme ånd som sentrale strøk, med et godt utviklet tjenesteapparat.

Slik bygger man nasjonen nedenfra og opp, og man skaper trygghet for nåtiden og framtiden. Med satsning på trygg og kortreist mat, bidrar Sp til å fremme bøndenes krav, spesielt ved å ha et lokalt folkestyre og der man yter etter evne og tar ansvar for seg og sine. Da må regjeringen endre retning, og ikke selge ut arbeidskrafta og bedriftene som vi har bygget landet på. Det betyr at de mener EU gir dårligere kår for norske statsborgere, og at vi må tenke på hva som er best for oss selv.

Selv om partiet er for fred og forsoning, mener Senterpartiet at Norge bør ha et slagkraftig forsvar i beredskap. Samtidig ønsker de å nå NATOs krav til bevilgninger, noe som betyr en økning i det budsjettet.

Totalt sett gir dette meninger innenfor oven 150 fagfelt som skal styre Norge i en retning som Senterpartiet står for. Noe av det som går igjen er selvrealisering av desentrale strøk, satsning på lokale ressurser gjennom god forvaltning og ikke ansvarsfraskrivelse. Sp ønsker løsere samarbeid med resten av Europa, noe som betyr en nedjustering av dagens forbruk.

Her finner du Senterpartiet sine hjemmesider.

Ønsker du å lære mer om politikk?

Vi har skrevet noen artikler om norsk poltitikk, som du kan lese mer om på politikkbloggen vår.