Hopp til innhold

Rødt – R

Rødt er et politisk parti som har kampen mot forskjells-Norge som sin hovedsak. Partiet Rødt ble stiftet i 2007.

Rødt - politikk og sakerOm Rødt

Rødt (R) er et sosialistisk parti som i sin fortid både har vært revolusjonært og opportunistisk for å oppnå et maktskifte, omfordeling av ressurser og bevaring av verdensfreden.

Rødt het før Rød Valgallianse og var forbundet med marxisme, som har blitt et skjellsord i Norge på grunn av kommunismen, som i seg selv er et mål for solidaritet med felles godkjente begrensninger.

Partiet ble stiftet så sent som i 2007, og var da en god blanding av AKP, Rød Valgallianse og Rød Ungdom.

Det som kjennetegner partiet Rødt er at de ønsker fokus på fredsbringende arbeid gjennom å fjerne kapitalisme til fordel for sosialisme. En slik endring av samfunnet kaller de en ”radikal varig kvalitativ endring av samfunnet”. De er for revolusjon, men ikke i voldelig form.

Rødt samarbeider med parti på den venstre siden, og har etter hvert har vokst til et parti med plass på stortinget. Med 2,4% oppslutning ved forrige stortingsvalg (2017) fikk de inn 1 representant. I dag styres partiet av Bjørnar Moxnes.

Kjennetegn ved Rødt sin politikk

Man kan gjerne si at Rødt er et revolusjonært parti med marxistiske tankesett, selv om verken væpnet eller ikke-voldelig revolusjon i dag er veldig vanlig.

Målet med denne ideologien er at alle mennesker har lik verdi, og derfor skal behandles likt. Denne rettferdige verden skal gjennomføres gjennom en sosialisme som er spesiell for norske forhold. Vi kan også si at partiet ligner på de økososialistiske bevegelsene som tydelig har kommet mer fram de siste årene, både i Norge og ellers i Europa. Partiet Rødt fremmer feministiske holdninger, er mot rasisme og krig. Derfor er partiet også for nedrustning av Forsvaret.

Viktige saker for Rødt

Rødt har definert over 100 saker de mener må prege Statsbudsjettet for 2018. Av disse er det fire områder som opptar partiet sterkt:

  • Arbeidsliv
  • Solidaritet
  • Miljø
  • Feminisme

Rødt mener alle som trenger det skal ha rett til arbeid. Det satser på å utvikle arbeidsplasser i ”grønn” industri. En av virkemidlene er 6 timers arbeidsdag, med samme lønn og mer fritid. Dette skal blant annet hindre utnyttelse av arbeidskraft og sosial dumping. Sosial dumping er dobbelt problematisk, da den både presser ned arbeidernes lønn, samtidig som det setter mange nordmenn utenfor arbeidslivet. Med flere faste ansettelser med normale pensjons- og arbeidsrettigheter, vil man skape trygghet for nordmenn flest. Dette betyr en radikal omfordeling av ressurser i samfunnet.

Sakene som omhandler solidaritet, styres mot den aggressive, delvis skjulte våpenindustrien Norge står for. Dessuten vil Rødt at vi tar mer negativt standpunkt til krigføring generelt. Fred skapes ikke gjennom bomber. Norge må ta ansvar også utenfor sine grenser, derfor støtter de tiltak mot kapitalisme, krig og undertrykking av mennesker i andre land. De har en sterk røst i saker som omtaler diskriminering og rasisme, og står på kvinners rettigheter.

Miljøet ødelegges, og det er kapitalistiske grunner som forårsaker det. Kommende generasjoner vil garantert lide under dette, noe Rødt mener vi må jobbe mot. Derfor skal ikke Lofoten og Vesterålen utbygges, heller brukes av andre generasjoner. Satsing på fornybare energikilder er et uttalt mål, spesielt vannkraft. Dette må gjøres med forskning og miljøavgifter.

Feminisme er en av fanesakene til Rødt. Det betyr tiltak for likelønn og mot seksuell trakassering. Det skjer grove voldshandlinger mot kvinner nesten daglig i Norge, selv om det dysses ned. Kvinner skal ha rett til likelønn og et likestilt familieliv.

Her finner du partiet sine hjemmesider.

Ønsker du å lære mer om politikk?

Vi har skrevet noen artikler om norsk poltitikk, som du kan lese mer om på politikkbloggen vår.