Hopp til innhold

Kristelig Folkeparti – KrF

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk politisk parti  som ble stiftet i 1933. Krf er et sentrumsparti.

Kristelig Folkeparti KrF - politikk og sakerOm Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti (KrF) er et parti på midten av aksen med kristent livssyn. Da partiet ble stiftet i mellomkrigstiden, var det som en reaksjon på det stadig mer sekulære samfunnet.

Kirken fikk stadig mindre makt og mindre råderett over sine eiendommer. På den måten ønsker de å fremstå som et kristendemokratisk parti for folket, men går like gjerne i en borgerlig regjering med andre samarbeidspartnere, som en sosialdemokratisk regjering. KrF ønsker derfor mer makt til de store institusjonene, for å styre landet i riktig retning i kristen tro.

I dag er det Kjell Ingolf Robstad som er partiets parlamentariske leder, og de sitter i regjeringsposisjon med 8 statsråder. Tidligere politikere med stor gjennomføringskraft har vært Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland, Dagfinn Høybråten og Lars Korvald.

Kristelig Folkeparti sin politikk

Det er ingen tvil om at det er det kristelige verdigrunnlaget som er partiets fremste retningslinjer. Det betyr et fokus på den kristne tro og levesett som forkynner et slikt livssyn, og menneskets iboende grunnverdi.

Det betyr igjen at de ønsker større kontroll når det gjelder teknologisk utvikling som imot de etiske levesetningene til kristendommen, slik som abort, gen-manipulasjon også videre, og de har lenge jobbet mot likestilling både når det gjelder ekteskap, forkynnelse, med mer. Det er i de siste årene at homofilt ekteskap og abort har blitt godtatt av kirken og deres tilhengere.

Det er naturlig å tenke på KrF som et parti med retning mot Bibelens læresetninger og Thomas Aquinas tekning innenfor menneskets rolle i samfunnet. Det fordrer til måtehold, fellesskapstenkning, og en sosial markedsøkonomi, sterkt forankret i den katolske skoles lære.

Kristelig Folkepartis viktigste saker

Som et mindretallsparti, kommer Kristelig folkeparti ofte i opposisjon, eller som en del av en samarbeidsregjering. I dag samarbeider både med partier de kan sammenligne seg med, men også partier de ikke føler de har mye til felles med (Frp).

Det at menneskeverdet står i sentrum for KrF, gjør det likevel mulig for dem å samarbeide på kryss av linjene. KrF har tre kjerneverdier:

  • Nestekjærlighet
  • Menneskeverd
  • Forvalteransvar

Samfunnet skal bygges på ideen om at det er plass til alle, og KrF har derfor også stort ønske om å hjelpe mennesker i nød. Det gjelder også for dem som av en eller annen grunn ikke klarer å delta i samfunnet eller folk som har havnet utenfor av andre årsaker. Det gjelder fra menneskets start til død.

Gjennom å bygge et sterkt fellesskap, som trygger kjernefamilien, med livslang læring og arbeid, sørger KrF for sterkere bånd mellom individer og stat. På den måten blir velferdssamfunnet sikret, med god helseomsorg, og et sterkt offentlig apparat som fanger alles behov. Gjennom å forvalte arvesølvet og våre interesser på en forsvarlig måte, vil en kunne gå inn i framtiden med hevet hodet. Utvikling i de tradisjonelle næringene og nyskapende entreprenørskap er viktige saker for partiet. Partiet søker fred i verden med arbeid mot krig, terrorisme og klimaendringer.

Det er med bakgrunn av det kristelige menneskesynet at Kristelig Folkeparti tar sine standpunkt og staker ut sin retning gjennom å sette menneskeverdet høyest.

Her finner du Kristelig Folkeparti sine hjemmesider.

Ønsker du å lære mer om politikk?

Vi har skrevet noen artikler om norsk poltitikk, som du kan lese mer om på politikkbloggen vår.