Hopp til innhold

Sosialistisk Venstreparti – SV

SV er et sosialistisk parti som fokuserer på miljø, fred og antirasisme. Stiftet i 1975.

Sosialistisk Ventsre parti - SV - politikk og sakerOm Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti (SV) er et sosialdemokratisk parti som oppstod fra Sosialistisk Folkeparti i 1975, og var en protest mot Arbeiderpartiets vestlig-orienterte utenrikspolitikk under den kalde krigen. Den stadige opprustningen og krigene som ble utkjempet ble for mye for dem. I dag er mye av politikken rettet mot innenriks forhold, med likeverd for alle som motto.

Sosialistisk Venstreparti har i dag en definert programplan som innebærer solidaritet og fred, gjennom sosialisme, feminisme, antirasisme og miljøaktivisme. Prinsippene handler om å fordele godene for å jobbe for likestilling, frihet for alle, en økologisk økonomi og ikke minst global rettferdighet. Dette fokuset på også mennesker i andre land er noe som kjennetegner deres ideologi.

SV er ganske radikal i sin politiske framtoning, og vil omfordele goder slik at fred kan oppstå gjennom nedrustning og genuin forståelse, og bærekraftig utvikling gjennom nøkternhet i oljeboringsspørsmål.

I dag er det Audun Lysbakken som er leder, og opp gjennom tiden har de hatt sterke politikere som Berge Furre, Erik Solheim, Kristin Halvorsen for å nevne noen.

SV sine politiske trekk

Det ligger kanskje mellom linjene, men et varmere samfunn er et av nøkkelordene når man snakker om Sosialistisk Venstreparti.

Det er et inkluderende samfunn der fokus ikke er på egen vinning, men på et samfunn som er åpent, omsorgsfullt og fokuserer på hva man kan få til sammen. I den brutale hverdagen som mange har, er det ingen selvfølge å ha et hjem, en jobb eller at man kan delta på aktiviteter og sosiale sammenkomster. Den politikken motstanderne driver i dag, mener SV at fører til en skjevere fordeling og vil føre til et kaldere samfunn.

Miljø er en annen retning som SV velger å satse i. Det betyr at de ser en stadig økning i ønske om å utvinne enda mer olje. Men alle vet at vi ikke kan fortsette i denne retningen, og det vil Sosialistisk Venstreparti sette en standard for. De vil ha slutt på at vei prioriteres foran bane, de vil ha økt satsning på fornybar energi, og de vil ha rettferdige forhold for konkurranseutsettingen.

Skole og utdanning er et stort satsningsfelt for SV, med bedre fagplaner og kompetente lærere. Gjennom fysisk aktivitet i kulturlandskapet som innebefatter kunst, musikk, idrett, forståelse og menneskeverd, så skal alle med, ikke bare noen få.

SV sine viktigste saker

I et samfunn som for mange blir mer og mer kaldt og skjevfordelt, er de viktigste sakene til SV fortsatt sosial utligning gjennom omfordeling, solidaritet og et sterkere fellesskap. Fokus på klimautslipp er også viktig. Dermed kan SV gå i regjering med alle som vil felle den sittende regjeringen.

De har utnevnt fem viktige punkter de vil fokusere all sin styrke på:

  • Ta kampen mot ulikhet
  • Å bekjempe klimaendringer
  • Flere kompetente lærere i skolen
  • Velferdssamfunn skapt uten profitt
  • Å støtte forbud mot atomvåpen

SV har mange store kamper foran seg, men at de har kommet langt på vei er klart. Selv som opposisjonsparti har landet i dag flere lærere og virkelig satt foten ned mot atomvåpen. Veien er likevel lang fram til noe endelig løsning, og klimautfordringene kan man ikke håndtere alene. Derfor må alle med, ikke bare de få.

Her finner du Sosialistisk Venstreparti sine hjemmesider.

Ønsker du å lære mer om politikk?

Vi har skrevet noen artikler om norsk poltitikk, som du kan lese mer om på politikkbloggen vår.