Hopp til innhold

Venstre – V

Venstre er Norges eldste politiske parti og kjemper for ei grønnere mer sosialliberal framtid. Stiftet i 1884.

https://youtu.be/6FROH95AwfA

Venstre - politikk og sakerOm Venstre

Venstre (V) er Norges eldste parti som ble stiftet i januar 1884. Det var ustabile tider i Unionen, og mange gikk i opposisjon for å likestille Norge med Sverige.

Flere reformer ble satt i gang og etter hvert samlet de som ble opphavet til partiet seg. Demokrati og kulturelt opphav var fanesakene til partiet. En annen grunn til at partiene begynte å dukke opp, var at parlamentarismen også ble innført.

Som parti samlet ikke Venstre en homogen gruppe mennesker, men heller litt av hvert fra forskjellige lag av befolkningen. Dette har opp gjennom tidene vært et problem innad i partiet, med sterke motsetninger, men også virket samlende da partiet ikke har hatt noen direkte særinteresser. Motsetningen til Venstre, Høyre, ble dannet ganske kort tid etter Venstre.

Venstre er i dag et sosialliberalt parti som har mål om å sette ”folket først”, med sosial, kulturell og økonomisk framgang, men også fred gjennom internasjonalt samarbeid. Det er i dag trine Skei Grande som er partiets leder. De sitter i regjering med tre statsråder.

Venstres politiske retning

Det er naturlig å plassere Venstre midt på den politiske aksen.

Venstre er sosialdemokratisk i sin plassering, og er et reformparti som er med på å skape endring i det politiske miljøet og i de politiske sakene. En slik historisk reform er allmenn stemmerett, som først ble godkjent for menn, og deretter kvinner i 1913.

Venstre mener politikken må gjenspeiles gjennom lover og regler som faktisk gjelder for menigmann og kvinne. Fra å være landets eneste parti med stor oppslutning, har i dag partiet en oppslutning på mellom 4-5%.

Venstres viktigste saker

Venstre er et parti midt på den politiske aksen, og har historisk sett hatt fire satsingspunkter:

  • Velferd gjennom omsorg og et varmt samfunn
  • Satsning på kunnskap, gjennom bedre lærere og bedre miljø
  • Skape nye verdier med en moderne næringspolitikk
  • Grønne valg i miljødebatten

For Venstre er ”på lag med framtida” og med det mener de at man ikke kan la være å se bort fra en bærekraftig utvikling. I prinsippet betyr det å ta initiativ nå og ikke la fremtidige generasjoner få regninga for et ødelagt klima, skjevfordelt samfunn og internasjonal uro.

Gjennom å satse på skolen og ta vare på naturen, vil mange flere få nye spennende jobber som de kan ta med inn i framtida. Men det betyr også å lære at fortida, slik at man ikke går i de samme fellene som man gjort tidligere. Venstre er et parti for mennesker som vil ha et raust og liberalt samfunn. Noen av det betyr å ta i mot det grønne skiftet, og legge til rette for ny teknologi.

I løpet av sammarbeidsperioden (2013-2017) med regjeringen (Høyre og Frp) har Venstre fått gjennom 29 av sakene sine, og det er bare 2 saker som de ikke har fått gjennomført, nemlig 16 års stemmerett og minimum sosialtjeneste. Mange av sakene de selv mener de har gjennomført, kan likevel sies å ikke være ferdigstilte, slik som kollektivtransport og verning av miljøutsatte områder i havet utenfor Lofoten og Senja. Likevel dreier sakene seg rundt kunnskap, sosiale tjenester og effektivisering av offentlig sektor med tanke på større og færre enheter.

Her finner du Venstre sine hjemmesider.

Ønsker du å lære mer om politikk?

Vi har skrevet noen artikler om norsk poltitikk, som du kan lese mer om på politikkbloggen vår.