Hopp til innhold

Et emne som ofte diskuteres i Norge er de ulike regler og lover som gjelder for pengespill. Her er det en mengde feilaktig informasjon som har spredd seg, noe som gagner den politiske agendaen som finnes i en rekke partier. Imidlertid er det langt fra så svart-hvitt som mange av disse skal ha det til og det er nettopp dette vi ønsker å illustrere med denne artikkelen. For hva sier egentlig lovverket om pengespill i Norge? Det er langt mer enn mange kanskje tror.

Her er det viktig å merke seg at det finnes en rekke ulike lover og reguleringer, men det er gjerne casino online som de fleste henviser til. Mange har nok lagt merke til den innsatsen som norske myndigheter har lagt ned for å stenge uten internasjonale spillselskaper og dette har skapt en del forvirring rundt hva som er lov og ikke.

Er det lov å spille på pengespill i Norge?

Det første man bør avklare er hvorvidt det er lov til å spille på pengespill i Norge eller ikke. Her er loven helt klar - og ja, det er lov til å spille på pengespill. Vilkåret for dette er at man har fylt 18 år før man kan spille på pengespill i Norge. Lovverket sier ingenting om hvor man kan spille slike spill, bare hvorvidt det er lovlig eller ikke å spille på pengespill i landet.

Det betyr at du som spiller fritt kan spille på pengespill der du selv måtte ønske. Ikke bare på norske sider, men også på utenlandske sider dersom du foretrekker dette. Imidlertid vekker dette et nytt spørsmål, nemlig hva konflikten mellom norske spillere og internasjonale selskaper egentlig står om. Her må vi se nærmere på EØS-regelverket for å forstå hva roten til denne konflikten handler om.

EØS-regelverket og pengespill

EØS-regelverket har til hensikt å sikre fri konkurranse i det europeiske (EU) markedet uavhengig av hvilket land det gjelder. Kort fortalt betyr dette at europeiske selskaper skal kunne konkurrere fritt i de ulike medlemslandene på likestilte vilkår. Eksempelvis skal en polsk snekkervirksomhet ha de samme betingelsene som en norsk dersom de er med på et anbud om en jobb i Norge.

Det skal sørge for fri ferdsel og bedre konkurranse mellom de ulike landene uten at det dukker opp hindringer. Det primære vilkåret for at dette skal være aktuelt - det må være en tilsvarende virksomhet i landet allerede. Dette betyr at dersom Norge ikke hadde hatt snekkere eller snekkervirksomhet i landet, kunne man nektet utenlandske selskaper tilgang med utgangspunktet at det ikke er slik virksomhet i Norge.

Imidlertid er det veldig  få slike tilfeller og det er dette som danner grunnlaget for den pågående striden. Norsk Tipping tilbyr nemlig pengespill i Norge, inkludert spilleautomater, odds og en rekke andre spill på sine nettsider. Dette betyr at det er eksisterende virksomhet i Norge, og mange spillselskaper tolker derfor EØS regelverket for at dette åpner for at de også kan tilby sine spill i Norge. Imidlertid har norske myndigheter nektet for at dette er tilfellet ettersom Norsk Tipping er en statlig monopolist i et lukket marked.

Hva betyr det for spillere?

For spillere har det foreløpig liten betydning, utover de utallige forsøkene fra norske myndigheter som forsøker å stikke kjepper i hjulene på spillselskapene. Dette har blant annet medført at det blir stadig vanskeligere å gjøre innskudd på spillerkontoen sin, men det er fortsatt fullt lovlig å spille der man ønsker. Konflikten står nemlig ikke om hvorvidt spillere har lov til å spille eller ikke, men heller om hvorvidt internasjonale selskaper har lov til å tilby sine spill i Norge.

Her vil det nok ikke lande noen endelig kjennelse med det første, men det er heller ikke så farlig. Norske spillere kan fortsatt velge å spille på de sidene de selv ønsker med rettighetene forbrukere har i EU. Det eneste man kan merke er at noen operatører til tider vil forsvinne fra markedet, samt at man må belage seg på at det tidvis kan være vanskelig å finne funksjonelle betalingsmetoder fra norske kontoer.

Oppsummering

Lovverket rundt pengespill i Norge kan ofte oppleves som vanskelig, men det trenger ikke være det. Tvert imot er regelverket ganske enkelt å tolke, så det gjelder å skille mellom kommersielle aktører og forbrukere. For det er med kommersielle aktører staten kjemper - ikke mot spillerne. Du som spiller på nett kan derfor fortsatt gjøre dette som vanlig, så sant du har fylt 18 år når du oppretter kontoen din og spiller.

Politikk er et ord vi hører både mye og ofte, men det er sjeldent at vi faktisk tenker over hva ordene vi forholder oss til i hverdagen egentlig betyr. Politikk er et av de begrepene som virkelig har stor betydning i livene våre, men hva betyr det egentlig? Dette skal vi se mye nærmere på i denne artikkelen, slik at du får alt du trenger for å føle at du kan ta bedre stilling til dette begrepet.

Hva betyr egentlig politikk?

Et ord som politikk har flere betydninger. Ifølge de norske ordbøkene, betyr politikk “det å arbeide med) spørsmål og tiltak som gjelder styringsprosessene i et samfunn, statsmannskunst”, mens andre definisjoner formulerer politikk som at det “handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt”.

Uansett hvordan man vinkler det, handler politikk om hvordan samfunnet forvaltes og hvilke plikter og goder vi som borgere har. Fordi det er stor uenighet i forhold til dette, har det oppstått mange forskjellige partier, der man gjennom en demokratisk avstemning kan være med på å bestemme hvordan samfunnet vi lever i skal være. Det er også en definisjon som fokuserer på at politikken i sin mest rene form faktisk bare er “de rammene som leder individers og gruppers handlinger fram til offentlige vedtak”. Dette innebærer demokratiske pg politiske prosesser som både involverer folket og ikke.

Dette innebærer blant annet:

 • Valg
 • Lovgivning
 • Regjeringsdannelse
 • Statsstyre

Når dette er sagt, er det også mange måter å se på politikk, og den statlige versjonen som vi har snakket om hittil er bare en av dem. Den brede definisjonen av politikk dekker nemlig også over disipliner som ikke har noe med den offentlige debatten å gjøre i det hele tatt. Politikk kan nemlig også relateres til de prosessene og den makten man ser i andre forhold i livet, som for eksempel nabolag, private organisasjoner, parforhold, familier og andre samlinger av mennesker der spørsmål relatert til autoritet, makt og styre gjør seg gjeldende i enten stor eller liten grad.

Hva regnes som politikk?

Hva som regnes som politikk og politisk agenda er et annet enormt spørsmål som mange har forsøkt å definere, men her finnes det også tallrike både brede og mer snevre definisjoner. Men det er noen fellesnevnere:

 • Politikk handler om sosiale forhold der autoritet, styre og makt er relevant.
 • Det er områder der offentlig beslutningsaktivitet er enten ønskelig eller nødvendig for samfunnet.

Det er mange som ser på politikk som en akademisk øvelse mer enn noe annet – ofte utført av folk som aldri har vært en del av det de forsøker å lovgi om. Som følge av dette er det mange som føler at de ikke har interesse i politikk, fordi det rett og slett føles for fjernt. Det er mange ting som føles som av de skjer over hodene på oss, og det er ikke så usant. Det er også mange, både politikere og private, som mener at bedrifter ofte har like stor makt og innflytelse på folks liv, som det politikere og regjeringen som helhet har.

Sentrale begreper når vi snakker om politikk

Det finnes en lang rekke spennende begreper og betegnelser som er interessante å kjenne til når vi snakker om politikk. Politikk er nemlig en arena der det blir brukt mange store ord, og det å kjenne til de viktigste er en god begynnelse hvis man vil forstå strukturene bak det som blir diskutert.

Stat, nasjon, nasjonalisme

En stat er en samling av forskjellige institusjoner, der staten har både autoritet og plikt til å lage regler som styrer befolkningen i samfunnet. Dette betyr at en stat har både indre og ytre suverenitet over Norge som territorium, og dermed de samfunnet som befinner seg innenfor Norges grenser.

En nasjon kan derimot forstås som den gruppen mennesker som føler tilhørighet til dette territoriet. Her handler det i høy grad om et ønske om en bevissthet i forhold til å danne og opprettholde et kulturelt fellesskap.

Når vi snakker om nasjonalisme, snakker vi derimot om en politisk doktrin som handler om selvhevdelse og avhengighet i forhold til det nasjonale fellesskapet som tilhører en nasjon. Nasjonalisme er et begrep som beskriver noe som enten kan være en sunn konkurranse mellom stater og nasjoner, eller et problemfylt standpunkt som har vært knutepunkt for blodige konflikter gjennom historien.

Suverenitet

Suverenitet betyr at noe eller noen (som for eksempel regjeringen) har eksklusiv rett til å utøve makt over noe. Dette kan være både mennesker og geografiske regioner. Denne suvereniteten er en avgjørende kilde når det kommer til autoritet i et samfunn.

Makt

Makt er et begrep vi kjenner, men definisjonen er likevel ukjent for mange. Her er det direkte snakk om evnen til å oppnå sine egne mål, på tross av andre motvilje og motstridende interesser. Jo mer gjennomslag man har med dette, jo mer makt har man.

Politiske ideologier

Det er mange spennende politiske ideologier som burde fått mye større plass enn det vi har mulighet til her. Under finner du en liste av de aller viktigste, slik at du kan danne deg et overblikk.

 • Liberalisme: med opprinnelse i opplysningstiden, representerer denne retningen frigjørelsen av individet og dets rettigheter.
 • Konservatisme: dette er betegnelsen på ideologiske eller politiske bevegelser, der det å bevare eksisterende verdier er hovedfokuset.
 • Sosialisme: dette er en politisk ideologi der økonomisk likhet i samfunnet er ønsket.
 • Nazisme: dette er en tysk nasjonalistisk og rasistisk ideologi.
 • Fascisme: dette er den italienske utgaven av nazisme, men har mindre fokus på raseelementet sammenlignet med nazismen.
 • Anarkisme: dette er en politisk og filosofisk bevegelse som har som ambisjon å minske maktstrukturene i samfunnet.
 • Feminisme: dette er en politisk og filosofisk bevegelse som handler om likhet mellom kjønnene og fokuserer på like rettigheter, diskriminering og samfunnsstrukturer som begrenser individet på bakgrunn av kjønn.

Som du kan se er det mye spennende å dykke dypere ned i hvis man er interessert i politikk, og finne ut mer. Det er mange av disse begrepene og ideologiene som spiller viktige roller i livene våre – uten at vi selv er klar over det, noe som er en spennende del av dette.

Her i Norge kan vi være svært stolte av å ha et velfungerende demokrati. Den gjør at vi til en viss grad har frihet til å bestemme over mye i livene våre, og være med på å velge hvem som skal lede landet. Det er med andre ord ikke en eller noen få som sitter på makten, den ligger i oss alle.

Det vakre med demokrati

Det finnes mange gode eksempler på hvordan demokratiet påvirker oss i hverdagen, og hvorfor det er så viktig. For det første så gir det oss muligheten til å direkte påvirke store politiske avgjørelser gjennom valg av hvem som skal sitte i regjeringen.

Det gir oss også mindre fordeler som man kanskje ikke tenker like mye over, men som definitivt er med til å forme livene våre. Vi har for eksempel ytringsfrihet, som lar oss snakke og skrive om det vi ønsker. Det betyr også at vi ikke blir sensurert av myndighetene, men at vi har muligheten til å si det vi måtte ønske.

Selv i industrier som har strenge restriksjoner her i landet, står forbrukeren mer fritt enn enkelte selskaper. Gambling industrien er et eksempel på dette. Vi har strenge gambling lover her i landet, og det er faktisk ulovlig for utenlandske aktører å markedsføre seg her i lander. Det finnes også et spill monopol i Norge, som sier at kun noen enkelte aktører får lov til å drive lovlig spill innenfor våre landegrenser.

Likevel står forbrukeren mer fritt enn man skulle trodd. Det er nemlig lov til ås pille casinospill eller bette på sport hos utenlandske aktører som 22Bet, fordi det er opp til oss å velge hvordan vi bruker tiden vår, hva vi bruker penger på og hvilke nettsider vi befinner oss på, til en viss grad.

En annen virkelighet med autoritarisme

Det er en litt annen realitet når vi snakker om autoritarisme. De som lever i et slikt samfunn opplever ikke den samme friheten som det vi gjør, og mange opplever dette som en restriktiv og dårlig måte å drive et samfunn på. Det finnes noen stater akkurat som det, og den vi kjenner best til er nok Nord-Korea.

Men for det meste er autoritære regjeringer mye mer subtile enn det mange kanskje tror, og kan derfor være vanskelig å oppdage. Det kan være svært komplisert å oppdage dannelsen og utførelsen av en slik styreform, helt til det nesten er for sent å stoppe den.

Grunnleggende faktorer for autoritarisme

I sin mest grunnleggende form involverer autoritarisme en enkelt person eller en liten gruppe personer som tror at de, og bare de, kan snakke for folket sitt. Som de antatte representantene for Folket, minimerer de kontroller og balanser, begrenser politisk pluralisme, undertrykker eller diskrediterer de som motsetter seg dem, og drar fordel av å utøve makt.

Ofte kan denne makten etterligne et demokrati, ettersom det holdes valg, finnes en produktiv økonomi og fordi det eksisterer institusjoner. Likevel er effekten av disse demokratiske kjennetegnene ikke særlig effektive og genuine.

Et samfunn bygd på løgn og makt

I et ekte demokrati har valg forutsigbare regler, men uforutsigbare resultater; i en autoritær regjering er virkeligheten ofte den stikk motsatte med regler som kan endres underveis. Til tross for dette forblir de samme. Institusjoner som domstolene, lovgiveren og pressen holdes svake og har ikke mulighet til å stille spørsmål ved nasjonens ledelse.

Økonomien er ødelagt til personlige beskyttelsesnettverk og er ofte begrenset i sine varer, noe som gjør den spesielt sårbar for globale trender. Systemet holdes i live av løgner og autoritære ledere, som er der for å skjule sannheter som kan kaste et dårlig lys på ledere man skal se opp til.

Ekte demokrati er delvis basert på å erkjenne at mennesker kan gjøre feil, og at et helt samfunn eller en gruppe ledere ikke vil ha mulighet en for en 100% suksessrate. Det er nettopp derfor man delvis gir makten til alle for å introdusere nye tankesett og forslag. Det er derfor ekte demokratier setter så mye pris på stemmerett.

Autoritære regjeringer gjør det motsatte. Ved å gi en enkelt person – eller en liten gruppe personer – en enorm mengde makt på ubestemt tid, antar de at personen eller personene er ufeilbarlige. Siden ingen faktisk kan være ufeilbarlig, blir de ansvarlige tvunget til å lyve for å opprettholde kontrollen. På kort sikt kan de slippe unna med det. Tross alt har det vært nok av intelligente og dyktige autoritære, dyktige både i statens anliggender og i kunsten å lure.

En klar vinner

Når vi setter disse to styresettene mot hverandre, så er det ganske klart hvilken som er mest effektiv for å skape et godt og rettferdig samfunn. For de aller fleste nordmenn vil autoritarisme høres helt feil ut, og man klarer ikke tenke seg hvordan landet ville vært dersom det var slik vi styrte det. Eksempler fra andre land i dag, og katastrofer i historien peker også på at det ikke er smart å gi for mye makt til en person, eller til en liten gruppe, og at demokrati derfor skaper med harmoni og et behagelig samfunn bygd på ærlighet og rettferdighet.

Når det gjelder å velge det beste landet å bo i, kan svaret ditt avvike fra andres, spesielt fordi alt avhenger av hvilke kriterier som er viktige for deg når du skal bestemme verdens beste land. Enten det er nivået av lykke, generell økonomisk stabilitet, type klima eller noe helt uten tilknytning til noen av disse forslagene, er det fullstendig subjektivt å bestemme hvilket land som er nummer én å bo i.

Det er imidlertid forsket mye på den generelle oppfatningen om hvilke land som er bedre når det gjelder levedyktighet. Ulike nyhetskanaler og datainnsamlere har offentliggjort sine funn om hvilke land folk anser som det beste for hjemmet deres.

Du har kanskje allerede hørt om undersøkelsesmetoden av denne størrelsesorden, men hvis du er mindre kjent med den, la oss gå gjennom prosessen med å finne ut hvilke land som er best å bo i, basert på en rekke faktorer.

Uten tvil er den mest omfattende og praktiske analysen av hvilke land som er best å bo i inneholdt i Human Development Report. Denne årsrapporten, utarbeidet av FN, uttrykker global tilfredshet med livet og gir en oversikt over hva det vil si å leve på jorden i dag. Dette er en av de beste ressursene for å avgjøre hvilke land som har den lykkeligste, sunneste og mest stabile befolkningen sammenlignet med andre land i verden. I hovedsak oppsummerer Human Development Report hva folk tenker om planeten vår som helhet, og diskuterer deretter i detalj hvilke land som er best å bo i, og sammenligner den lykkeligste befolkningen med de mest ulykkelige land i verden.

Variablene denne offisielle FN-rapporten tar i betraktning inkluderer likestilling, leseferdighet, forventet levealder og finansiell stabilitet. Ved å definere verdens beste land, i denne artikkelen, vil vi følge reglene som er lagt frem av FN ved å utarbeide og publisere denne rapporten om de beste landene å bo i verden. Hvis du har andre faktorer som du anser som viktige å vurdere, så kom for all del til din egen konklusjon. Det er påstandene i rapporten, men det betyr ikke at andre land heller ikke er fantastiske. Liste over de beste landene i verden når det gjelder levestandard ifølge FN.

 • Norge
 • Irland (uavgjort)
 • Sveits (uavgjort)
 • Island (uavgjort)
 • Hong Kong, Kina (SAR)(uavgjort)
 • Tyskland
 • Sverige
 • Australia (uavgjort)
 • Nederland (uavgjort)
 • Danmark

Så, rapporten fastslår at det beste landet å bo i er Norge! La oss snakke om alle årsakene til at hvert land kom på listen, samt den primære faktoren som skiller Norge fra alle andre land rundt om i verden.

10. Danmark

Hovedstad: København

Innbyggertall: 5 831 000

Menneskelig utviklingsindeks: 0,940

Danmark runder av de ti verdens beste land å bo i, og det er lett å se hvorfor. For det første er «sosial tillit», som måler folks tillit til hverandre, deres myndigheter og offentlige institusjoner som politi og sykehus, svært høy i Danmark. I tillegg er helsetjenester og utdanning (til og med universiteter) helt gratis for alle innbyggere. Selv om Danmark er verdensledende innen bransjer som:

 • Shipping;
 • design;
 • og arkitektur.

Det er også et grønt land. Selv hovedstaden København har ofte flere sykler enn biler og landet utvikler stadig nye måter å leve renere og grønnere på. Til slutt ga danskene verden begrepet "hygge" (uttales "huga"), en varm, veldig menneskelig betegnelse for tid borte fra kjas og mas, slappe av fredelig og nyte livets mindre gleder, ofte med familie og/eller venner.

9. Nederland

Hovedstad: Amsterdam

Innbyggertall: 14 440 000

Menneskelig utviklingsindeks: 0,944

Nederland har blitt sammenlignet med Danmark i den forstand at Nederland ikke har like stort lønnsgap som mange land i verden. Faktisk er den nederlandske lønnsulikheten rundt 12,4 %, noe som høres høyt ut, men hvis du går tilbake til de amerikanske lønnsgapet prosentvise dataene, vil du finne at Nederland fortsatt ligger bak USA når det gjelder rettferdig lønn.

8. Australia

Hovedstad: Canberra

Innbyggertall: 25 690 000

Menneskelig utviklingsindeks: 0,944

I følge Human Development Report rangerer Australia som det åttende verdens beste land å bo i. FN berømmer henne for hennes vekt på utdanning og viktigheten av å gå på skole. Det er et sunt utdanningsnivå for ikke bare å gå på skolen, men å utmerke seg og være stolt av akademiske karakterer.

Gjennomsnittlig antall år australiere går på skolen er rundt tjue år, noe som betyr at de fleste australske barn forblir påmeldt til utdanning til de blir uteksaminert fra college. Som med enhver situasjon er det unntak, men utdanning i Australia utgjør mer enn fem prosent av landets BNP, så Australia fortjener anerkjennelse.

7. Sverige

Hovedstad: Stockholm

Innbyggertall: 10 350 000

Menneskelig utviklingsindeks: 0,945

Sverige har et sterkt velferdssystem som gir helsetjenester av høy kvalitet og gratis utdanning. Den svenske samfunnsmodellen er fokusert på:

 • vekst;
 • likestilling;
 • frihet;
 • og sikkerhet.

Sverige har også gode forhold for ansatte, som minimum fem ukers ferie og en statlig organisasjon som støtter gründere som ønsker å starte en bedrift. Til slutt, som andre skandinaviske land, har Sverige en svært lav grad av voldskriminalitet (1,14 hendelser per 100 000 mennesker) og en god oversikt over generell helse og velvære.

6. Tyskland

Hovedstad: Berlin

Innbyggertall: 83 240 000

Menneskelig utviklingsindeks: 0,947

Noe som skiller seg mye ut med Tyskland er at landet legger vekt på utdanning. I likhet med Australia, verdsetter Tyskland utdanningen til innbyggerne. Nesten hele befolkningen i Tyskland har mottatt høyere utdanning, med bare fire prosent av befolkningen i Tyskland som ikke har tålt høyskoleklasser eller etterutdanning.

5. Hong Kong, Kina

Hovedstad: Hong Kong

Innbyggertall: 7 483 000

Menneskelig utviklingsindeks: 0,949

Hong Kong er et stort internasjonalt finanssenter med høy levestandard. Hong Kong har svært lave skatter, med den høyeste inntektsskatten på 17 %, noe som gjør det attraktivt for forretningsmenn. I likhet med mange andre verdens beste land på denne listen har Hong Kong en svært lav kriminalitetsrate til tross for at det er et svært tett befolket byområde. Mange anser Hong Kong for å være den perfekte blandingen av østlige og vestlige kulturer, med kolonibygninger, templer og eldgamle tradisjoner og festivaler som lever side om side med moderne offentlig transport og ruvende glassskyskrapere.

Hong Kong er et av underholdningssentrene i Kina, og deler denne posisjonen med en annen administrativ region - Macau. Etter å ha besøkt Hong Kong, bør du definitivt besøke Macau, da det vil åpne opp for en helt ny type underholdning for deg. Det er mange underholdningssentre i denne regionen, og viktigst av alt, det den er kjent for - luksuriøse kasinoer. Hvis du er en fan av gambling, bør du definitivt besøke dette landet. La oss imidlertid ikke legge skjul på at en tur til Macau og Hong Kong vil koste deg mye, så du kan prøve å tjene penger på en slik ferie. For å gjøre dette, bør du delta i online gambling. Du kan gjøre dette i de beste live casino online https://norskcasinospot.com/casino-typer/live-casino/.

4. Island

Hovedstad: Reykjavik

Innbyggertall: 366 425

Menneskelig utviklingsindeks: 0,949

Island lover gode resultater når det gjelder forventet levealder og tilgang til helsetjenester. Gjennomsnittlig levealder for islandske statsborgere er omtrent 83 år.” Det er fortsatt steder i verden hvor folk ikke lever over førti, og det er grunnen til at Islands imponerende levealder er nesten det dobbelte av andre land. Dette gjør det til et av de verdens beste land.” – NorskCasinoSpot-ekspert, Lars Hansen.

3. Sveits

Hovedstad: Bern

Innbyggertall: 8 637 000

Menneskelig utviklingsindeks: 0,955

Helsen til folk som bor i Sveits er uhyrlig imponerende. I likhet med Norge var Sveits forventet levealder en faktor FN applauderer Sveits for, spesielt på grunn av mangelen på dødelige sykdommer hos innbyggerne i Sveits. Overraskende nok, selv om Sveits ble slått av Norge for tittelen som landet nummer én å bo i, er Sveits forventet levealder noe høyere enn Norge. Folk i Sveits blir omtrent åttitre år gamle. Sveits er et godt eksempel på hvordan det å ta vare på deg selv vil resultere i fantastiske ting, men dette er et privilegium som ikke alle land tildeler sine borgere.

2. Irland

Hovedstad: Dublin

Innbyggertall: 5 123 000

Menneskelig utviklingsindeks: 0,955

Irland er et flott sted å bo fordi det er et av de tryggeste landene i verden. Kriminelle aktivitetsnivåer i Irland er lavere enn noen gang, og drapstallene er alltid lave. Dette gjør det til et av de verdens beste land å bo i.

1. Norge

Hovedstad: Oslo

Innbyggertall: 5 379 000

Menneskelig utviklingsindeks: 0,957

FN kåret Norge til det beste landet å bo i, først og fremst fordi alle faktorene som ble tatt i betraktning av forskerne i Norge var perfekt utført. Det europeiske landet utmerker seg på alle områder som FN har viet oppmerksomhet, som man kan si er basert utelukkende på flaks. Norge er imidlertid godt egnet til de mandatene FN tar i betraktning, noe som totalt sett er imponerende. Dette landet ble verdens beste land å bo i 2016 og er det den dag i dag. Folk i Norge blir i gjennomsnitt åttito år gamle.

FN tilskriver denne fantastiske statistikken det eksisterende helsevesenet i Norge. Nordmenn er dekket av et offentlig finansiert helsevesen, så i motsetning til land som USA får folk i Norge helsehjelp og legehjelp uansett. Det er ikke en belastning eller et privilegium for folk i Norge å få profesjonell hjelp og årlige kontroller, som er så nødvendige for den generelle helsen, som fører til en økning i forventet levealder. For å lære mer om hvorfor Norge har vært på toppen av listen over de beste land i verden i 15 år, kan du besøke Sol No.

Konklusjon

De ti landene som er inkludert på listen over de verdens beste land ifølge FN imponerer virkelig med levestandarden til innbyggere, oppmerksomhet på utdanning og medisin, samt gjennomsnittlig levealder for mennesker. Regjeringen i disse landene gjør alt for å forbedre folks liv, så de kan bare få ros. Hvert av disse landene fortjener å bli besøkt. Der kan du se ikke bare severdigheter, men også mennesker som er helt fornøyd med levestandarden.

Det er mange som er interessert i politikk og har et veldig bevisst forhold til hvordan de handler, stemmer og ikke minst hvordan de bruker pengene sine for å avspeile de verdiene de har. Men det er også mange som tror at de ikke oppfører seg politisk i hverdagen, men faktum er at uansett om vi har et bevisst forhold til politikk eller ikke, så er handlingene våre noe som har innvirkning på det politiske miljøet – og særlig når det kommer til hvordan vi bruker pengene våre. Usikker på hvordan dette henger sammen? Les videre!

En av de aller tydeligste indikatorene og ikke minst den største makten vi har som forbrukere, er hvordan vi bruker pengene våre, og ikke minst hva vi velger å ikke bruke penger på. For selv om hvilken melk man kjøper på butikken eller hvor man kjøper klærne sine kanskje ikke virker som politiske handlinger, så er det faktisk det – og derfor er det viktig at vi har et mer bevisst forhold til hvordan vi bruker pengene våre, hva vi rett og slett investerer lønnen vår i. Her er noen eksempler.

 • Kjøper du vanlig melk eller plantemelk?
 • Kjøper du økologiske råvarer?
 • Kjøper du råvarer som er i sesong?
 • Tenker du på bærekraft når du handler klær?
 • Velger du å kutte ned på plastikk der du kan?
 • Kjøper du fra små produsenter eller store firmaer?

Dette er eksempler som mange kan sette seg inn i, men i takt med at flere og flere velger å investere i en aksje, eller flere, er det viktig å snakke om dette når det kommer til hva vi investerer i også.

Investerer du i forhold til verdiene dine?

Måten vi bruker pengene våre på, har dirkete innvirkning på hva som blir produsert hos produsentene og det har også direkte innvirkning på hvordan politikerne velger å vektlegge forskjellige ting og initiativer. Det er derfor ikke uviktig hva man velger å fokusere på, når man enten handler, eller investerer pengene sine på andre måter. Hvis du investerer i aksjer, er det for eksempel viktig å tenke på hva verdiene dine er. Dette er spørsmål du kan tenke over:

 • Investerer du med tanke på bærekraft, eller investerer du i bransjer og firmaer som bidrar negativt til planeten vår?
 • Investerer du med tanke på menneskerettigheter, eller investerer du i bransjer som bidrar negativt til hvordan arbeidere blir behandlet?
 • Investerer du med hovedfokus på profitt, eller investerer du med tanke på hvilken utvikling du ønsker å se i samfunnet i fremtiden?

Når man begynner å stille den slags type spørsmål, blir det enkelt å se at det å bruke pengene sine, enten man handler på matbutikken, eller man investerer i aksjer, faktisk er politisk. Og hvis man tenker at det ikke er det, så betyr det ikke at det man velger ikke likevel har politiske konsekvenser, så det er viktig at man har et mer bevisst forhold til dette sånn at man aktivt kan handle i tråd med verdiene sine.

Politikk er en viktig del av samfunnet vårt, og selv om det kan være vanskelig å finne ut av hvor man står og hvilket parti man skal stemme på, er det utrolig viktig at man engasjerer seg. Det er forståelig at dette kan være litt overveldende, for det er mange partier og ofte føler man ikke at man er helt enig med noen. Men selv om det krever litt innsats å sette seg inn i, er det verdt å gjøre det, for demokratier er noe vi skal ta vare på, og din rolle er like viktig som alle andres – så her får du litt hjelp til å finne frem til hvilket pari som er det rette for deg.

Det å finne frem til hvilke parti man skal stemme på, er ikke bare, bare for alle. Noen av oss har vokst opp i familier der man har snakket mye om politikk, men dette er langt fra normen, og hvis alt man vet om politikk kommer fra enten samfunnsfag eller media, er det ikke så rart at man kanskje føler at det ikke nytter å engasjere seg – men det gjør det, og det å finne ut av hvilket parti du vil stemme på, er et bra sted p begynne. Men hvordan går du frem? Les videre her!

Strømmetjenester kan hjelpe deg

Nei, det er kanskje ikke akkurat det du hadde trodd, men dette er faktisk et godt tips! På strømmetjenester kan du nemlig finne utallige dokumentarer, serier og stand-up som handler om politikk eller som har en politisk undertone, og dette kan faktisk være en mye mer naturlig inngang til å finne ut av hvor du står politisk enn å bare lese partiprogrammer. Strømmetjenester gir deg nemlig en mye mer nyansert inngang til politikk og tar deg mye nærmere kjernen av det det handler om – i stedet for partienes egne formuleringer. Og med mobilt bredbånd kan du se dem hvor som helst, når som helst!

Bruk en valgomat13

Et annet godt tips er å bruke en valgomat. Dette er spesielt nyttig hvis du står mellom flere forskjellige partier på for eksempel den venstre siden eller den høyre siden av politikken. Dette er nemlig et verktøy som i høy grad kan hjelpe deg med å avsløre nyanser mellom partiene og gjør det lettere for deg å finne ut av hva du skal stemme, sånn helt konkret. For det er for eksempel mange partier som ligner hverandre mye, men det er alltid nyanser mellom dem, og det er ofte disse som er avgjørende.

Snakk mer om politikk

Vi hører ofte at vi ikke skal snakke om politikk, men det er faktisk utrolig viktig at vi gjør det – særlig med de vi ikke er enige med. Det å forstå hvor folk kommer fra, og ikke minst bli mer sikker i sitt eget ståsted er en positiv ting. Og det å bli inspirert av andre som har lignende verdier, er en utrolig positiv måte å utvide sin egen politiske horisont, eller gjøre det samme for andre.