Hopp til innhold

Hva er autoritarisme?

Her i Norge kan vi være svært stolte av å ha et velfungerende demokrati. Den gjør at vi til en viss grad har frihet til å bestemme over mye i livene våre, og være med på å velge hvem som skal lede landet. Det er med andre ord ikke en eller noen få som sitter på makten, den ligger i oss alle.

Det vakre med demokrati

Det finnes mange gode eksempler på hvordan demokratiet påvirker oss i hverdagen, og hvorfor det er så viktig. For det første så gir det oss muligheten til å direkte påvirke store politiske avgjørelser gjennom valg av hvem som skal sitte i regjeringen.

Det gir oss også mindre fordeler som man kanskje ikke tenker like mye over, men som definitivt er med til å forme livene våre. Vi har for eksempel ytringsfrihet, som lar oss snakke og skrive om det vi ønsker. Det betyr også at vi ikke blir sensurert av myndighetene, men at vi har muligheten til å si det vi måtte ønske.

Selv i industrier som har strenge restriksjoner her i landet, står forbrukeren mer fritt enn enkelte selskaper. Gambling industrien er et eksempel på dette. Vi har strenge gambling lover her i landet, og det er faktisk ulovlig for utenlandske aktører å markedsføre seg her i lander. Det finnes også et spill monopol i Norge, som sier at kun noen enkelte aktører får lov til å drive lovlig spill innenfor våre landegrenser.

Likevel står forbrukeren mer fritt enn man skulle trodd. Det er nemlig lov til ås pille casinospill eller bette på sport hos utenlandske aktører som 22Bet, fordi det er opp til oss å velge hvordan vi bruker tiden vår, hva vi bruker penger på og hvilke nettsider vi befinner oss på, til en viss grad.

En annen virkelighet med autoritarisme

Det er en litt annen realitet når vi snakker om autoritarisme. De som lever i et slikt samfunn opplever ikke den samme friheten som det vi gjør, og mange opplever dette som en restriktiv og dårlig måte å drive et samfunn på. Det finnes noen stater akkurat som det, og den vi kjenner best til er nok Nord-Korea.

Men for det meste er autoritære regjeringer mye mer subtile enn det mange kanskje tror, og kan derfor være vanskelig å oppdage. Det kan være svært komplisert å oppdage dannelsen og utførelsen av en slik styreform, helt til det nesten er for sent å stoppe den.

Grunnleggende faktorer for autoritarisme

I sin mest grunnleggende form involverer autoritarisme en enkelt person eller en liten gruppe personer som tror at de, og bare de, kan snakke for folket sitt. Som de antatte representantene for Folket, minimerer de kontroller og balanser, begrenser politisk pluralisme, undertrykker eller diskrediterer de som motsetter seg dem, og drar fordel av å utøve makt.

Ofte kan denne makten etterligne et demokrati, ettersom det holdes valg, finnes en produktiv økonomi og fordi det eksisterer institusjoner. Likevel er effekten av disse demokratiske kjennetegnene ikke særlig effektive og genuine.

Et samfunn bygd på løgn og makt

I et ekte demokrati har valg forutsigbare regler, men uforutsigbare resultater; i en autoritær regjering er virkeligheten ofte den stikk motsatte med regler som kan endres underveis. Til tross for dette forblir de samme. Institusjoner som domstolene, lovgiveren og pressen holdes svake og har ikke mulighet til å stille spørsmål ved nasjonens ledelse.

Økonomien er ødelagt til personlige beskyttelsesnettverk og er ofte begrenset i sine varer, noe som gjør den spesielt sårbar for globale trender. Systemet holdes i live av løgner og autoritære ledere, som er der for å skjule sannheter som kan kaste et dårlig lys på ledere man skal se opp til.

Ekte demokrati er delvis basert på å erkjenne at mennesker kan gjøre feil, og at et helt samfunn eller en gruppe ledere ikke vil ha mulighet en for en 100% suksessrate. Det er nettopp derfor man delvis gir makten til alle for å introdusere nye tankesett og forslag. Det er derfor ekte demokratier setter så mye pris på stemmerett.

Autoritære regjeringer gjør det motsatte. Ved å gi en enkelt person – eller en liten gruppe personer – en enorm mengde makt på ubestemt tid, antar de at personen eller personene er ufeilbarlige. Siden ingen faktisk kan være ufeilbarlig, blir de ansvarlige tvunget til å lyve for å opprettholde kontrollen. På kort sikt kan de slippe unna med det. Tross alt har det vært nok av intelligente og dyktige autoritære, dyktige både i statens anliggender og i kunsten å lure.

En klar vinner

Når vi setter disse to styresettene mot hverandre, så er det ganske klart hvilken som er mest effektiv for å skape et godt og rettferdig samfunn. For de aller fleste nordmenn vil autoritarisme høres helt feil ut, og man klarer ikke tenke seg hvordan landet ville vært dersom det var slik vi styrte det. Eksempler fra andre land i dag, og katastrofer i historien peker også på at det ikke er smart å gi for mye makt til en person, eller til en liten gruppe, og at demokrati derfor skaper med harmoni og et behagelig samfunn bygd på ærlighet og rettferdighet.