Hopp til innhold

Norsk velstand er presset

Det er ingen tvil om at Norge gjennom mange år har hatt en formidabel økonomisk fremgang, og oljen og boligmarkedet er kanskje de fremste årsakene til det.

Norge har som resultat av det bygget opp et enormt oljefond, er statens pensjonsfond, som skal kunne brukes til å holde hjulene i gang, selv mange tiår etter at oljen tar slutt. Store deler av oljefondet står i som kjent i aksjer, noe som betyr at alle verdier kan minste kraftig ved et fall i verdensøkonomien.

 

Handlingsregelen

For at midlene skal være trygge, har det blitt satt et tak på hvor mye av fondet man kan bruke hvert år, kalt handlingsregelen. Denne er på mange milliarder kroner, men har i de senere år steget i takt med de samfunnsmessige problemene vi har sett etter siste oljekrise.

 

Transparent

Et av målene med investeringene er at de skal være gjennomsiktige, på fagspråket kalt transparente. Dessuten skal investeringene være ansvarsfulle, langsiktige og effektive. Det betyr at det ikke settes en større risiko enn hva som er forsvarlig. Det betyr også at allmennheten skal ha informasjon om hva det investeres i. Visste du at oljefondet både investerer i gambling og våpenindustri?

 

Enorme summer

Hvordan fondet skal forvaltes er en kontinuerlig debatt mellom fondets administrative ledere og myndighetene. Handlingsregelen kan endres, men beregninger gjort viser at den ikke kan økes mye før det går ut over størrelsen på fondet. Det er naturlig å vente seg en avkastning på 4-5%, noen som likevel er enorme summer, med tanke på at hele fondet utgjør nesten 1 trillion dollar, eller 8 270 000 000 000 kroner! Fondet har hatt en avkastning på 5,9 % mellom 1998-2018.

Oljefondet er så stort at det potensielt kan regulere og forandre verdensøkonomien. For at konkurransen og handlingskapasiteten til andre land også skal holdes oppe, er det derfor nødvendig at Norge investerer i utlandet. Det er også derfor staten har valgt å dele opp fondet i to deler, utland og innland.

Investeringene har til nå blitt plassert i 72 land og nesten 10000 bedrifter, noe som betyr at oljefondet står for nesten 2% av alle aksjeposten i verden!!

Les også: Kongen i Statsråd